Portal serwisowy

Kompleksowa obsługa

Uniscale jest jedną z nielicznych firm w Polsce, która oferuje kompleksową obsługę serwisową urządzeń różnych producentów w placówkach na terenie całego kraju. Dzięki wyposażeniu każdego serwisanta w tablet ze specjalną aplikacją zsynchronizowaną z portalem, do którego dostęp mają Klienci, czas wykonana usługi został znacznie skrócony. Po zalogowaniu się Klient zgłasza potrzebę naprawy bądź kontroli urządzenia w określonej placówce swojej firmy. Wraz z tą informacją do serwisanta niemal natychmiast trafia pełna instrukcja, dzięki której prawidłowo realizuje zadanie. Jednolita nomenklatura dla urządzeń i ich części zamiennych sprawia, że serwisant w momencie zgłoszenia naprawy wie dokładnie, czego ona dotyczy i co jest potrzebne, aby usługa została wykonana sprawnie i skutecznie.

Odbiór usług

Dzięki nowym usprawnieniom informatycznym czas potrzebny na dopełnienie formalności związanych z obsługą usługi również został znacząco skrócony. Serwisant wypełnia wszelkie dokumenty za pomocą wspomnianej aplikacji. Po złożeniu przez klienta podpisu elektronicznego formularz natychmiast udostępniany jest centrali, która także automatycznie rejestruje wykonane prace i zużyte części, a następnie generuje dokumenty niezbędne do dokonania rozliczeń. W zależności od umowy zawartej z Uniscale serwis rozliczany jest na zasadzie pojedynczej faktury lub faktury zbiorczej płatnej w terminie ustalonym z Klientem. Synchronizacja systemu serwisowego z aplikacją na tablecie i z portalem sprawia, że Klient po złożeniu podpisu ma wgląd do szczegółowych informacji dotyczących wykonanej usługi i związanych z nią rozliczeń.

Pełna kontrola

Portal dla Klientów Uniscale podzielony jest na kilka serwisów: zlecenia, nowe zlecenia, faktury, sklepy, umowy, urządzenia i użytkownicy. Klient sam decyduje, który z jego pracowników będzie miał wgląd do dostępnych informacji. Ma bowiem możliwość mianowania użytkowników, odpowiedzialnych za zgłaszanie zleceń, odbiór usług lub za regulowanie płatności. Klient może indywidualnie konfigurować dostęp do portalu i tym samym uzyskać pełną kontrolę nad terminowością i jakością świadczonych usług.

Urządzenia wymagające legalizacji

Aplikacja serwisowa Uniscale jest szczególnie przydatna dla Klientów, którzy korzystają z urządzeń wymagających okresowej legalizacji. Tak jest w przypadku wag, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez ważnej legalizacji nie mogą być dopuszczone do użytku. Na portalu serwisowym, Klient ma stały dostęp do wszelkich informacji o posiadanych urządzeniach.

Najważniejsze korzyści:

• uproszczenie obsługi formalnej zlecenia
• skrócenie czasu realizacji zlecenia
• dostęp do informacji na temat historii usługi
• dostęp do informacji na temat historii urządzenia